De Ziel en de Mens

Tijdens het beluisteren van een opnamen over Evolutionaire Astrologie werd er gesproken over transformatie en de manier hoe dit tot stand kan komen. Ieder mens is onderhevig aan transformatie omdat dit met onze evolutie te maken heeft. In de Evolutionaire Astrologie zien we dat we te maken hebben met de verlangens van de Ziel [Pluto] onze lotsbestemming [Noord en Zuid knoop] ons mee genomen trauma en daarmee onze lange termijn herinneringen [Uranus] en de mysterie van het leven [Neptunus].

Tijden de opnamen werd er over van alles gesproken maar er was iets wat me raakte en dit heeft te maken met het meegenomen trauma en de onbewuste lange termijn herinneringen. Een trauma dat is mee genomen uit een vorig leven, de baarmoeder of vroege jeugd laat sporen na in de vorm van herinneringen. Deze herinneringen zijn voor alsnog onbewust maar kunnen geactiveerd worden. Het is zoals Mark Jones zegt ‘de buitenplaneten zijn als stoor zenders die de persoonlijke reis transformeren.’ Zo kan het gebeuren dat het hogere Zelf het bewuste verstoord en transformeert op het moment dat er door wereld nieuws, familie of werk problemen de herinnering aan een trauma geactiveerd wordt. De bedoeling van het hogere Zelf is dat het verstoren ervoor zorgt dat de persoon in een situatie wordt gebracht waar hij actie op moet ondernemen. Als de persoon deze actie onderneemt dan zet dit een transformatie ingang waardoor het mogelijk wordt om een trauma te kunnen helen. Belangrijk hier bij is dat iedereen een vrij wil heeft en het verstoren niet automatisch transformatie tot stand brengt omdat de persoon de mogelijkheid heeft niet op de nieuwe situatie te reageren.

Het lijkt erop dat er geen onderscheid gemaakt wordt in wat voor vorm dit verstoren plaats vindt. Dit komt omdat het persoonlijk is en we nu eenmaal niet weten hoeveel levens iemand al geleefd heeft. En dan ga ik er nu maar even vanuit dat we reïncarneren. Waar het omgaat is dat we allemaal gevoelig zijn voor dingen waarvan we niet de herkomst kunnen achterhalen. En het is heel goed mogelijk dat deze gevoeligheden te maken hebben met onze lange termijn geheugen. Natuurlijk zal niet iedereen het er mee eens zijn dat we reïncarneren, het wel of niet accepteren van reïncarnatie heeft vaak te maken met cultuur, in het Westen met onze Christelijke achtergrond is geen plaats voor reïncarnatie terwijl in het Oosten het deel uitmaakt van het geloof en traditie. Door de mogelijkheden van onze tijd met internet en de mogelijkheid om met iedereen waar ook te wereld te kunnen communiceren zien we dat culturen en zelfs tradities  niet meer aan een grens gebonden zijn. 

Het is het hogere Zelf [Pluto-Ziel] die zolang het nodig is blijft verstoren, persoonlijk maar ook op een wereldniveau. Op het persoonlijke vlak kan dit gepaard gaan met crises of tegenstand, afhankelijk van de keuze/vrije wil van de persoon. Dit houd wel in dat er dan op een ander tijdstip toch weer iets gebeurd waardoor de persoon geconfronteerd wordt met thema’s waar hij gevoelig voor is. [Uranus – lange termijn herinneringen] Want het hogere Zelf blijft gericht op groei en heelheid. Het doet vermoede dat de verstoringen intenser worden na mate er geen gehoor wordt gegeven aan de mogelijkheden die geboden worden. Het type verstoringen van het hogere Zelf zouden we in de horoscoop terug moeten zien. Maar ik wil het nu meer hebben over de moeilijkheden die we als mens mee maken, niet alleen persoonlijk maar ook hoe de wereld ervoor staat. Is het mogelijk om dit soort verstoringen die we allemaal mee maken en rondom ons zien, terug te voeren zijn op een groei proces?

Om dit beter te begrijpen is het belangrijk om het grotere plaatje te zien. Om wie gaat het, het persoonlijke dus de mens of de Ziel. Hier ligt dus het knelpunt. De mens die dit gebeuren allemaal moet ondergaan zowel het goede als het kwade vind natuurlijk dat het om hem/haar persoonlijk gaat en dat is natuurlijk voor een deel ook zo want ook de mens groeit mee met de Ziel. Waardoor ook de mens net als de Ziel een hoger niveau van bewustzijn kan bereiken. Maar de mens is sterfelijk, wordt geboren en sterft ongeacht zijn of haar levensgebeurtenissen of groei potentieel. De Ziel wordt geacht te reïncarneren en gaat van leven naar leven net zolang als nodig is om het hoogste te bereiken. Waar ligt de grens tussen mens en Ziel, het menselijke lichaam dat maar 1 keer mee gaat terwijl de Ziel blijft incarneren in een nieuw menselijk lichaam. De Ziel met zijn verlangens om terug te keren naar het hogere blijft in zijn vertrouwde patroon vast zitten als de persoon andere keuze maakt. Als de Ziel een bepaald soort leven kiest, kiest hij dan ook voor een vaste uitkomst of is dit afhankelijk van de vrije wil van de mens? 

 

Dus net als de Ziel zijn volgende incarnatie heeft gekozen kan ook de persoon kiezen om wel of niet mee te gaan op de weg van zijn lotsbestemming. De vrije wil die er voor zorgt dat we als mens zelf beslissen of we iets doen of niet is vaak onbewust. Gedurende de dag maken we vele keuzes zonder er bij na te denken maar er zijn natuurlijk ook keuze waarbij er eerst goed nagedacht moet worden voor dat die gemaakt kan worden. Daarnaast gebeuren er heel veel dingen in een mensen leven waar we niet voor gekozen hebben, zoals ziek worden – betrokken raken bij een ongeluk, etc. Ook op wereld niveau gebeuren er dingen die buiten het bereik van onze vrije wil lijken te  liggen zoals oorlogen en het daar uit voortkomende lijden, zoals de holocaust. Zolang het persoonlijk is zie ik de vrije keus, bv iemand heeft besloten om te gaan roken, dan ben jezelf verantwoordelijk wanneer je daardoor ziek wordt en misschien wel vroegtijdig sterf. En zo maken we allemaal keuze bewust en onbewust en die goed en niet goed voor ons zijn.

Mens, Ziel, lichaam en vrije wil soms is het gewoon heel complex. Want is het niet het hogere Zelf dat ons leven verstoord zodat we de mogelijkheid krijgen om te groeien en onze trauma’s te helen? Hoe kunnen we dit verklaren, is de mens dan toch veel nauwer en dieper  met de Ziel verbonden, is de Ziel niet de Mens. Dit zielen mens die dan herboren wordt in andere omstandigheden in een nieuw lichaam, een lichaam die er alleen maar is omdat de Ziel die nodig heeft om te kunnen functioneren…..

Dit zou veel verklaren. Ook gruwelen zoals de holocaust waar miljoenen mensen vergast werden, van baby’s die nog geen keus konden maken tot oude mensen die geen idee hadden wat er om hen heen gebeurde. Was het niet Plato die sprak in de Timaeus over de Anima Mundi – de wereld Ziel alles wat leeft heeft dus een Ziel. En alles is onderhevig aan groei of te wel evolutie. Soms zoeken we naar een antwoord ver weg in de donkerste hoeken van ons brein om dan te beseffen dat wat je zoekt er altijd al was.

 

    Astro Knowledge

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *